De sloop van de bijstand

Vorige week is er officieel door de VVD, CDA, PVV en SGP besloten tot het slopen van de bijstand. Met deze plannen wordt armoede weer erfelijk, wordt het minimumloon ondermijnd en worden mensen gevangen gehouden in een uitkering. Een week eerder hebben deze partijen besloten de hoogte van de bijstandsuitkering in twintig jaar tijd met 2000 euro te verlagen.

Haastige spoed…
De debatten moesten onder druk van CDA, VVD en PVV met grote spoed worden gevoerd. Zij willen dat deze bezuinigingen al per 1 januari 2012 ingaan. Bij zulke grote bezuinigingen is het normaal dat de direct betrokkenen mogen vertellen wat ze vinden van de plannen, maar dat vonden CDA, VVD en PVV niet nodig. Ik heb daarom zelf een bijeenkomst georganiseerd om maatschappelijke organisaties de kans te geven hun mening te geven. Helaas lieten de coalitiepartijen hier hun neus niet zien.

Armoede wordt weer erfelijk
Een belangrijk onderdeel van de kabinetsplannen is de zogenaamde gezinsbijstand. Het inkomen van het hele gezin wordt bekeken en waar mogelijk wordt de bijstand gekort. Een thuiswonende zoon met baan ziet zijn inkomen straks gekort op de uitkering van zijn ouders. Kinderen van ouders met een arbeidsbeperking zijn straks flink de klos. Zij komen voor de keuze te staan: ga ik het huis uit om mijn salaris te behouden, of blijf ik thuis en onderhoud ik mijn ouders. Armoede wordt zo weer erfelijk gemaakt.

Krijg jij ook te maken met de gezinstoets? Meld je verhaal dan hier

Voorstellen van de SP
De SP heeft geprobeerd de regeling minder wreed te maken door mensen met een arbeidsbeperking en mantelzorgers hiervan uit te zonderen. De eerste groep wordt gediscrimineerd op de arbeidsmarkt en wordt zelden aangenomen. Mantelzorgers voeren een dusdanig belangrijke taak uit dat zij niet mogen worden gekort. Straks wordt iemand gedwongen te stoppen met het zorgen voor zijn ouders of kind. Dat mag je niet van mensen vragen. Ik had van gezinspartij CDA dus ook op steun gerekend, maar die geven keer op keer niet thuis.

Verplicht vrijwilligerswerk
Het kabinet wil dat bijstandsgerechtigden verplicht vrijwilligerswerk gaan doen. Mij klinkt dat raar in de oren. Hoe kan vrijwilligerswerk nu verplicht zijn? Voor veel mensen betekent deze maatregelen dat zij verplicht onder het minimumloon moeten werken. Daar wordt maar één iemand beter van en dat is de werkgever die bijna gratis arbeidskrachten krijgt aangeboden. Ik vind dat wie werkt naar vermogen altijd een fatsoenlijk salaris moet verdienen. De bijstand is bedoeld voor mensen die zonder die steun echt niet rondkomen. Wie voor de uitkering verplicht moet werken wordt zwaar onderbetaald. Dat mogen we niet laten gebeuren. Ik sta voor eerlijk werk met een eerlijk loon. Dat betekent niet werken onder het minimumloon. En werkers in de sociale werkvoorziening moeten hun cao behouden!

Jongeren de klos
Alsof dit allemaal niet erg genoeg is, krijgen jongeren onder de 27 pas na vier weken werk zoeken recht op een uitkering. Hoe deze jongeren ondertussen hun huur moeten betalen vertelt het kabinet er niet bij. Soms kan het wel drie maanden of langer duren voordat jongeren in nood een inkomen of begeleiding kunnen krijgen. Ik vind het prima dat jongeren worden aangespoord om snel weer aan het werk te gaan, maar kwetsbare jongeren die hun baan verliezen moet je niet nog dieper in de schulden duwen. Dit is vragen om ellende.

Blijf strijden!
De sloop van de bijstand is een grote stap in de afbraak van de sociale zekerheid. Jonggehandicapten, werkers in de sociale werkplaats, mensen met een arbeidsbeperking en werkende armen hebben straks weinig rechten over. Dit is gevaarlijk beleid dat leidt tot tweedeling, armoede en sociale uitsluiting. Ik blijf daarom strijden voor eerlijk werk en eerlijk loon! Armoede werkt niet!

Wij hebben inmiddels een volgende landelijke actiedag gepland. Schrijf 10 december 2011 alvast in je agenda voor de manifestatie 'Armoede werkt niet'. Meer informatie krijg je volgende week.

Hartelijke groet,

Sadet Karabulut